BOEHLER

13 proizvoda
BOEHLER Elektroda za inox AWSE316L-17 75312

BOEHLER

Elektroda za inox AWSE316L-17 75312

0,95 KM

Maksimalna količina
1
+ -
BOEHLER Elektroda za inox 2,5mm 75299

BOEHLER

Elektroda za inox 2,5mm 75299

0,50 KM

Maksimalna količina
1
+ -
BOEHLER Elektroda za inox 3,2mm 75300

BOEHLER

Elektroda za inox 3,2mm 75300

0,80 KM

Maksimalna količina
1
+ -
BOEHLER Elektroda za gus 2,5mm 49366

BOEHLER

Elektroda za gus 2,5mm 49366

3,50 KM

Maksimalna količina
1
+ -
BOEHLER Elektroda za gus 3,2mm 49369

BOEHLER

Elektroda za gus 3,2mm 49369

6,50 KM

Maksimalna količina
1
+ -
BOEHLER Žica za varenje 1,2mm 18kg 71291

BOEHLER

Žica za varenje 1,2mm 18kg 71291

114,95 KM

Maksimalna količina
1
+ -
BOEHLER Žica za varenje 1,0mm Boehler 71290

BOEHLER

Žica za varenje 1,0mm Boehler 71290

114,95 KM

Maksimalna količina
1
+ -
BOEHLER Žica za varenje 0,8mm Boehler 71289

BOEHLER

Žica za varenje 0,8mm Boehler 71289

139,00 KM

Maksimalna količina
1
+ -
BOEHLER Elektroda 3,2 Boehler 11496

BOEHLER

Elektroda 3,2 Boehler 11496

29,95 KM

Maksimalna količina
1
+ -
BOEHLER Žica za autogeno varenje 3,2x1000mm 1kg 34408

BOEHLER

Žica za autogeno varenje 3,2x1000mm 1kg 34408

11,95 KM

Maksimalna količina
1
+ -
BOEHLER Elektroda bazična 3,2mm 4,2kg 81501

BOEHLER

Elektroda bazična 3,2mm 4,2kg 81501

35,95 KM

Maksimalna količina
1
+ -
BOEHLER Elektroda bazična 2,5mm 4,1kg 81500

BOEHLER

Elektroda bazična 2,5mm 4,1kg 81500

39,95 KM

Maksimalna količina
1
+ -
BOEHLER Elektroda 2,5 Boehler 5,5kg 11495

BOEHLER

Elektroda 2,5 Boehler 5,5kg 11495

57,95 KM

Maksimalna količina
1
+ -