03.08.2018.

Prezentacija B2B Supplier platforme u prostorijama Penny-a

U cilju poboljšanja svog poslovanja te unapređenja odnosa sa dobavljačima kompanija Penny plus održala je prezentaciju B2B Supplier platforme.

Prezentaciji su učestvovali viši i srednji menadžment, komercijalisti te unapređivači prodaje partnerskih kompanija. Uz pomoć B2B Supplier platforme menadžeri dobivaju pravovremene izvještaje te imaju mogućnost kontrole rada svih uposlenika u lancu, komercijalistima na terenu je omogućeno kontrolisanje i praćenje svog tima dok unapređivačima prodaje olakšava rad na terenu.

Kompanija Penny plus poslovne partnere upoznala je sa unapređenjima aplikacije te je uposlenicima partnerskih kompanija osigurala dodatnu edukaciju na kojoj su im prezentirane mogućnosti korištenja aplikacije.

Zbog velikog broja partnerskih kompanija te interesovanja istih da prisustvuju prezentaciji ista je održana u dva termina. Partneri kompanije Penny plus upoznati su sa pravima i obavezama koje ostvaruju korištenjem aplikacije.

  • Besplatna korisnička podrška:

  • 080 020 261

    Besplatna korisnička podrška